porträtt

      "Konstnär med oliv"       

                                             

                                            foto :  Christer Themptander


Ända sen mina första trevande konstnärs år har jag varit fascinerat av porträtt(målning) som ett sätt att försöka förena och spegla det yttre med det inre i mötet med mina medmänniskor.

Det är länge sen sist, men jag tar gärna emot förfrågningar / beställningar på porträttuppdrag !


För mig är det ett måste att inför jobbet komma i kontakt med alla inblandade parter för uppdraget.

Utan att bekannta / närma sig varandra minskar förutsättningar för ett bra resultat !


Starta gärna med ett enkelt telefon samtal eller e-post. Titta runt på på min webbsida lite extra - googla gärna - och skaffa er en egen bild av vad ni förväntar och vill                                 


Nu börjar vi - Välkommen        kontakter