Fakta - Fabler och rena rama Fantasier   - träreliefer  till Ludvika kommuns Bibliotekstrappa

En 17.5 mtr lång subjektiv berättelser i plywood och trä från litteraturens och kunskapens vårld - 2013. Tillägnad bibliotekarie Kärstin van Bruggen !

Finns även som bildspel med texter i disken på biblioteket /eller som föredrag.