föredrag

Föredrag                  Frans van Bruggen

                                                            projektor  bildskärm                                                                                                                           riktpris: 5000:-   gäller samtliga föredrag                                                           

B+B+B  Bosch Breughel och van Bruggen                   ca 2 tim


Varmt välkommen till den "Lilla Istiden" och 1500 talets kulturliv i Flandern !

500 år med Bosch och Breughel - en resa i ord och bild om bildkonstens betydelse och funktioner genom tiderna.


Symbolik i konsten                                                           ca 1 .5 tim

Även som workshops - studiematerial under arbete !


Frasses Frestelser                                                            ca 45 min.

Kort lustfylld föredrag om konsten att se - maten - och om att tolka fritt!


Breughel Brothers AB                                                     ca 1.5 tim                          Konsten i 1500talets Nederländerna - nuvarande Belgien - Flandern.

Konsten som tidsspegel - socialt - ekonomiskt och politiskt betydelse i samtiden.

Utställningen(ca. 40 bilder) är utgångspunkten för en"pressvisning"

(förberedda frågor) med VD Frans van Breughel dä. från företaget Breughel Brothers AB.


Francisko Goya                                                                  ca 1.5 tim

Presentation av den Spanska hovmålaren - samhällskildraren och krigsreporter

Francisko de goya 1746 - 1828


Konstgrepp       - workshops                                8 avsnitt   av ca 1 tim.

Kors och tvärs genom konsthistorien                    enligt överenskommelse


Fakta - Fabler och rena rama Fantasier                       ca. 1 tim

Trappans bild bliotek i träreliefer (Ludvika kommuns - bibliotek)


Konstföreningars verksamheter   -  workshops -  förslag och             önskemål


             Kreativitet som redskap 1                          föredrag            ca. 1 tim

inledning för grupparbete med idéutveckling och gränsöverskridande samarbete.         

fortsättning efter överenskommelse.

önskemål

är stimulerande / utmaningar och kan diskuteras!