KreAktivitet


     Kreaktivitet

är en ekonomisk förening


som har till ändamål att främja medlemmarnas intressen genom att skapa ett forum för gränsöver-skridande samarbete mellan,

Yrkesverksamma kulturutövare -

Offentliga sektorn - Näringsliv - Föreningsliv mfl. med fokus på affärsmässig nytta för alla parter.


Kreaktivitet tillhandahåller verksamhetsservice och utvecklar ideer till förslag och beslutsunderlag, för projekt, verksamheter, produkter och utvärderingar till stöd för gränsöverskridande verksamheter mellan yrkesverksamma kulturutövare och beställarna.


Utvecklingsarbetet sker i nära samarbete med i inledningen nämnda målgrupper i Västerbergslagen och Region Dalarna.


Kreaktivitets verksamhetsservice skall stimulera till kreativ samarbets-utveckling för såväl de nämnda målgrupperna  som de nuvarande        4 medlemmar i föreningen.


Kärstin van Bruggen - bibliotekarie

Britt-Marie Rydberg - textilkonstnär

Roland Löfgren - träkonservator mm.

Frans van Bruggen - ordf.

bildkonstnär - rådgivare mm.


Välkomna till Kreativ samverkan !