Utbildning:

1962 - 1966     Skulptur och måleri           Gooische Acc.     Laren

1964 - 1970     Konstgrafiska tekniker       Rietveldt  Acc.     Amsterdam


Offentlig konst

Jag är (sen 70 talet) regelbundet verksam som konstnärlig rådgivare/ konsult

för kommuner - landsting - st. konstråd - näringsliv mfl.

Mina egna verk är representerat i ett stort antal kommuner och landsting genom

uppdrag och inköp av bla. St. Konstråd - Folkets Hus och Parker och Våra Gårdar.

2019     Samspel - Alluminium reliefer på sporthallsfasader - (uppdaterat)

2013     Bibliotekslandskapet Bibliotekstrappa Ludvika

2011     "Tigrar" träreliefer i Bibliotekets entré Ludvika

2004     Träreliefer mm. till Parkskolan i Grängesberg.

2002     Excellent pricewinner - med skulpt. ”Ice wanderer” Beijing - China

            (Inbjuden representant för Sverige och Nederländerna)


tidgare exempel

Uppdaterat 2019 - Sporthallsvägen Ludvika (abrasiv vattenskärning, alluminiumrelief) -

Kommunhuset Mora (trä-betong mm.)

Brunnsviks fhsk - Vasagatan Smedjebacken - Sunnansjö vårdhem (vatten trä och bronsplåt) - Ludvika lasaret -

Vägverkets rastplatser i Noppikoski och mellan Ludvika och Borlänge (sten installation) -

Folkets hus entre (glasmålningar - betongrelief) mfl.


Utställningar:

Många separata och grupputställningar genom åren, främmst i Sverige men även utomlands

Nederländerna - England - Tyskland - Finland - Spanien och Kina.

2021  Maskin huset Grängesberg - Samspel

2021  galleri Creatio - Ludvika

2016   Konsthallen - Aveny Ludvika B+B & B

2016   Imatra kulturhus     Vänortsutställning i Finland - 5 Bergslagskonstnärer.

2015   Galleri Abrahamnsgården   Norberg

2013   Borlänge konsthall

2013   Galleri Creatio  Ludvika

2012   Härkeberga konstförening  Enköping

2012   Galleri Canvas  Heby

2012   Säter kommun

2010   Gamla Meken  Smedjebacken

2003   First Beijing International Art Biennale med skulpturen ”Animalism”


Förtroendeuppdrag

1991 - 96        Ordf. i KC – Konstnärscentrum – Mittregionen - Örebro

1978 - 86        Ordf. KRO - Daladistriktet

1973 - 76        Ordf. Kulturarbetarcentrum Sjuhäradsbygden


Pedagogisk verksamhet och kulturprojekt

2017        Fredriksbergsskola   Skapande skola - vt

2014        Projektutveckling/ ansvarig "Lysmasken"      Ludvika

2006 - 2010     Initiativtagare till och konstn. ledare för GamlaMeken – (nuvarande Meken Kulturmötesplatsen i Smedjebacken)

2004      Initiativtagare / medverkande vid AMU utbildningen – Kreativ Impuls i Örebro I samarbete med bla. TBV. (artists in residens)

2002      Projektansvarig  och workshops för symposium Konstnärliga uttryck i samtiden  på Brunnsvik med stöd av bla St konstråd


Medlemskap i konstnärliga organisationer:

KRO - Konstnärscentrum Mitt - Konst i Dalarna - Kreaktivitet.ek.för (ordf.)     


Frans van Bruggen                                             

Konstnärligt arbete betyder för mig oändliga möjligheter såväl som ett ständigt pågående risktagande!Uppvuxen i en familj med sina rötter djupt ner i det dåvarande Nederländska kulturlivet - blev min barndoms inre bilder färgade av konsthistoriska kulturspeglingar.1900-talets förvirrande  kulturyttringar mellan hopp och förtvivlan - alla dessa uppträden och vittnesmål , inte minst för barn, ofta högst bisarre möten med genier såväl som charlataner ur denna konstiga värld, lämnade oumbärligt starka minnen! För att inte blir totalt osynligt bland myllret av mer eller mindre intressanta egotrippare väljer jag, med en bred högskoleutbildning som bas, att arbeta med såväl allomfattande stora existentiella frågor, som förmedling av små privata iakttagelser och upplevelser i alla möjliga tekniker, material och verksamheter. Offentligt som privat.