Träreliefer

Att arbeta med trärelièfer  är en av mina mest favorita verksamheter bland i övrigt många varierande bildskapande tekniker !

Handverket och materialet ger stor arbetsglädje, och leder dessutom ofta till delade erfarenheter och referenser till trä som material med den publik jag vill nå.

Det gäller naturligtvis för offentliga uppdrag. Men för mig har det ochså alltid varit ett naturligt inslag på et mer privatplan och tema för utställningar.

Vi bor i trähus - bygger kojor med barn och barnbarn som klättrar i träd. Vi odlar och ympar - får skugga och skydd - skog och mystik. Vi lever i symbios med träd!


Det är ingen tillfällighet att en stor del av mina trärelièfer har varit ett slags intervjuer / samtal med konst och konstnärer genom tiderna -

jag försöker skapa såväl närhet som distans till dessa möten - där  jag söker en naturlig plats för oväntade infallsvinklar och synpunkter på konst och konstnärer.