Jag hoppas kunna Återkomma med mer information om   Åter-Seende

ett omfattande utställnings projekt  baserad på "entartate kunst"

som behöver sponsorer och medarbetare!

Återseende  med Oskar Kokoschka 

Återseende med Kahte Kolvitz