is och snö

Bilder från Kreaktivitets vinter event på Rommetravbanan dec. 2018.                                                         Frans van Bruggen och Roland Löfgren


Is och snö - frigolit och polykarbonat - vinnartronen - fiskar och fåglar -

Tellus och polarisen - och 3500 entusiastiska besökare!  Eventet var anpassat för och bäst i mörkret !


För spekulanter .... Ni kan boka utställningar hos Frans eller Roland

vi  installerar utställningen på nya platser - Ingen problem med väderomständigheter -

OBS bevakad plats - pris efter överenskommelse.