Aktuellt


Kreaktivitet


Frans har fått i uppdrag att arbeta med förslag till kulturprojekt isamband med


Ludvika kommuns

100 - års jubileum 2019

Kreaktivitet ek.för är ansvarig för utvecklings arbetet av två projekt


Event / utställning i Maskinhuset 

Lysmasken   hösten 2019


Mer info för intresserade på Aktuellt

så småningom.


Men tyvär verkar det inte blir av...

Definitiva besked inom kort


                                                     Frans

Aktuellt


Åter-Seende


information om

ett spännande förslag till  utställnings projekt för Ludvika 


Pass på

 Efter flytten finns det en hel del att erbjuda

som inte kommer att få plats

och som gärna kan hamna hos andra!


KONTAKT


  tel : 070-5780787           frans.v.b@telia.com

OBS Webbsidan

under utvecklings arbete !


Kom gärna med synpunkter och kommentarer

för att göra den


 BRA